§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Instrukcja dotyczy zasad korzystania z przewodnika - rabatownika po restauracjach „GoOut” wraz z aplikacją mobilną (Przewodnik).
 2. Przewodnik zawiera:
  1. informacje o wybranych restauracjach na terenie Warszawy i okolic wraz z ich zdjęciami i skróconym menu,
  2. kupony (w formie papierowej lub elektronicznej) uprawniające do zniżek w każdej z wyżej wymienionych restauracji na warunkach określonych w niniejszej Instrukcji (GoBony).
 3. Wszelkie dane zawarte w Przewodniku, w tym dane kontaktowe restauracji, dostępne dania oraz ceny dań, mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania Przewodnika bez uprzedzenia. Go Group nie będzie ponosiło z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności i nie będzie miało obowiązku informowania o powyższych zmianach. Skrócone menu zawarte w Przewodniku jest wyłącznie orientacyjne.

§2 Zasady

 1. Do każdej z przedstawionych w Przewodniku restauracji przypisane są po trzy (3) GoBony, możliwe do wykorzystania wyłącznie w danym lokalu.
 2. Pojedynczy GoBon uprawnia okaziciela GoBonu do otrzymania za cenę obniżoną do 1 złotego „równo-wartego” lub tańszego z dwóch zamówionych dań głównych, pod warunkiem, że osoba okazująca GoBon jest w towarzystwie co najmniej jednej osoby.
 3. Okazanie GoBonu powinno nastąpić najpóźniej w momencie żądania rachunku.
 4. Za dania główne uważa się te pozycje, które w menu restauracji wymienione są jako dania główne lub drugie dania (śniadania, przystawki, sałaty oraz desery nie są traktowane jako dania główne)
 5. GoBony nie mają zastosowania przy zamówieniu:
  1. dań, które w menu restauracji figurują jako dania przeznaczone do degustacji dla więcej niż jednej osoby,
  2. kompozycji składających się z kilku dań degustacyjnych (tj. tasting menu),
  3. dań na wynos.
 6. Liczba GoBonów możliwych do wykorzystania przy jednym stole, uzależniona jest od liczby obecnych przy nim osób, zgodnie z przedstawioną poniżej zasadą:
  Ilość osób Maksymalna ilość GoBonów
  2 do 3 1 GoBon
  4 do 5 2 GoBony
  6 do 7 3 GoBony
 7. GoBony nie łączą się z innymi promocjami prowadzonymi w tym samym czasie w danej restauracji.

§3 Terminy obowiązywania

 1. GoBony w wersji papierowej lub elektronicznej są ważne i nadają się do wykorzystania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. GoBony przedstawione przed lub po upływie powyższego terminu nie będą honorowane.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, GoBony są ważne w każdy dzień tygodnia i o każdej porze dnia w godzinach otwarcia danej restauracji, z wyłączeniem dni/godzin, w których restauracja jest zamknięta lub w całości wynajęta na imprezę zamkniętą.
 3. Nie obowiązuje żaden limit dzienny zrealizowanych GoBonów. Każda ich liczba przedstawiona do realizacji w danym dniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Instrukcji zostanie przez restaurację zrealizowana.

§4 Zasady aktywowania GoBonów w wersji elektronicznej

 1. GoBony w wersji elektronicznej są dostępne poprzez aplikację GoOut Restaurants. Aplikacja GoOut Restaurants jest dostępna bezpłatnie na platformach Apple Store oraz Google Play.
 2. Aby w aplikacji aktywować GoBony, należy wprowadzić kod aktywujący. Kod można nabyć z papierową wersją GoOut lub dokonując zakupu samego kodu poprzez formularz dostępny w aplikacji.
 3. Po zużyciu wszystkich trzech GoBonów do przynajmniej jednej restauracji, możliwe będzie dokonanie kolejnej aktywacji kolejnym kodem aktywacyjnym. Każda kolejna aktywacja poprzez wpisanie w odpowiednim miejscu kodu aktywacyjnego spowoduje uzupełnienie GoBonów do trzech we wszystkich restauracjach.
 4. Po dokonaniu aktywacji kodem na jednym urządzeniu, nie będzie możliwe dokonanie aktywacji tym samym kodem na innym urządzeniu. W razie utraty urządzenia lub wymiany na nowe, przeniesienie aplikacji będzie możliwe po zgłoszeniu takiej potrzeby na adres: go@go-out.com.pl. W trakcie jednego roku kalendarzowego przeniesienie takie jest możliwe maksymalnie dwa razy.

§5 Rozwiązanie umowy kupna Przewodnika i Reklamacje

 1. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy, zasady zgłaszania reklamacji, informacje o Sprzedawcy oraz informacje o prawach konsumenta zawarte są w Regulaminie Sklepu Go-Out.com.pl dostępnym na stronie internetowej Sklepu.
 2. Reklamacje można składać na email: go@go-out.com.pl lub osobiście w siedzibie wydawcy Przewodnika Go Group sp. z o.o., opisując wadę produktową zakupionego Przewodnika i okazując oryginał potwierdzenia zakupu Przewodnika.

§6 Informacje o Przewodniku

Wydawcą Przewodnika oraz GoBonów jest Go Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 373777, o numerze NIP 527-26-44-398.

Wybrane firmy, które wspierają GoOut